Uitnodiging Algemene Ledenvergadering zondag 19 november 2017 om 11.00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Skeeler Vrienden Stevensbeek (SVS), zoals onze skeelerafdeling, sinds 2016 officieel heet.
De vergadering vindt plaats op zondag 19 november a.s. in de kantine bij onze skeelerbaan. Aanvang 11.00 uur.

U leest het goed. Wij hebben er voor gekozen om dit keer de jaarvergadering op een zondag te houden. Er zijn leden die op zondagochtend gaan schaatsen. Zij kunnen direct na het schaatsen naar de kantine, wij starten de vergadering namelijk met soep en een broodje. Om 12.30 uur zal de vergadering eindigen.

soep

Heeft u nog schaatsen, skeelers of SVS clubkleding over, dan kunt u deze direct na de vergadering te koop aanbieden of ruilen.

skeelers

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING zondag 19 november 2017

11.00 uur:      Aanvang vergadering

 

01        Soep en een broodje

02        Opening

03        Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2016 (zie site).

04        Jaarverslag: fotopresentatie met terugblik op het afgelopen seizoen (1)

05        Realisatie slijpen toplaag

06        Financieel jaarverslag en verkiezing kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit Jos Peters en Robert Peters

Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.

07        Vaststelling begroting en contributie 2017 – 2018

08        Speerpunten seizoen 2017 – 2018

09        Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Henk Pouwels en Jan van Loon

Er was nog een vacature in het bestuur. Het bestuur draagt Marc van Kleef als nieuw bestuurslid voor. Leden die zich ook verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit kenbaar maken bij één van de bestuursleden, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering

10        Rondvraag

11        Fotopresentatie (2)

12        Sluiting

 

Bestuur SVS

 

Op donderdag 23 november om 20.30 uur vindt de gecombineerde ledenvergadering plaats van alle afdelingen van SVS (Voetbal, Volleybal, Schaatsen & Skeeleren en Rugby).

print

Volg nieuws

Vul je E-mailadres in om in te schrijven voor het nieuws en E-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 65 andere abonnees

Archief

Sponsors

SVS Stevensbeek

ADRES

  • Clubgebouw SVS
  • Stevensbeekseweg 5
  • 5845 ER Stevensbeek

CONTACT

  • E-mail: svs@svsskeeler.nl
  • Telefoon: 06-33308940
  • (clubhuis: 0485-383195)