Schaats Prestatie Tocht 2012

De Schaats Prestatie Tocht


Wanneer ? Op dinsdagavond 7 februari om 19.30 uur
Waar ? Bij ons op de ijsbaan in Stevensbeek natuurlijk.

Bij de schaatsprestatietocht gaat het erom zoveel mogelijk ronden op de ijsbaan in één uur af te leggen. Doordat opgemeten is hoeveel meter één ronde is, kan bepaald worden welke afstand er in dit uur afgelegd is. Het is dus vooral een uitdaging voor de schaatser zelf. Je probeert een zo groot mogelijke afstand af te leggen en eventueel je eigen record te verbeteren.

Tijdens de schaatsprestatietocht, kortweg SPT genoemd, is stayeren toegestaan. Elke schaatser of groepje schaatsers, zorgt voor een teller, die op een door de organisatie uitgereikt formulier het aantal ronden en eventueel de tijden, bijhoudt. Dit rondentelformulier wordt na afloop ingeleverd. De deelnemer krijgt dan een verklaring waarop de afgelegde afstand staat vermeld.

Reglement:

 1. Er wordt exact één uur gereden
 2. De gereden ronden worden door rondeteller genoteerd op het daarvoor uitgereikte formulier
 3. Na afloop het rondetellerformulier inleveren bij de jury.
 4. Als herinnering ontvangt u een verklaring met daarop vermeld het aantal gereden ronden
 5. De snellere schaatsers schaatsen aan de binnenkant van de baan, de langzamere rijders laten de snellere schaatsers aan de binnenzijde passeren en maken hiervoor dus ruimte.
 6. Elke handeling of wijze van rijden die gevaar kan opleveren voor anderen of het wedstrijdverloop kan beïnvloeden, dient te worden vermeden
 7. Het dragen van handschoenen is verplicht, de achterzijde van de schaatsen dienen afgerond te zijn.
 8. De nog te rijden tijd wordt regelmatig doorgegeven.
 9. Aanwijzingen door de jury en speaker dienen opgevolgd te worden.
 10. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
 11. Iedere deelnemer verklaart zich door inschrijving akkoord met het reglement.
print

Volg nieuws

Vul je E-mailadres in om in te schrijven voor het nieuws en E-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 65 andere abonnees

Archief

Sponsors

SVS Stevensbeek

ADRES

 • Clubgebouw SVS
 • Stevensbeekseweg 5
 • 5845 ER Stevensbeek

CONTACT

 • E-mail: svs@svsskeeler.nl
 • Telefoon: 06-33308940
 • (clubhuis: 0485-383195)