Jaarverslag 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 10 NOVEMBER 2014:

20.00 uur:

 1. Opening

Er zijn enkele afmeldingen : Apoline, Anton Verschuren, Leny Willems

Aanwezig: 17 leden en 4 bestuur

Het begin van de vergadering wordt verschoven wegens technische problemen met de beamer. Na het plegen van telefonades en het optrommelen van nieuwe kabels worden eindelijk de kleuren zichtbaar. Om 20.25 na het zoveelste bakje koffie/thee opent de voorzitter toch de vergadering. Hartelijk welkom.

 1. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2013 (zie verslag internetsite)

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen 2013.
De gastspreker die genoemd wordt komt niet wegens te grote afstand en te lage opkomst.

 1. Jaarverslag activiteiten

Ook dit jaar worden weer alleen de highlights genoemd :

Ijsperiode :
Welke ijsperiode ? Met veel pijn en moeite is er in totaal 1 mm ijs gemeten. En dat is net iets te weinig om fatsoenlijk te kunnen schaatsen. En het elfsteden-comité kan er ook niks mee.

Skeelerbaanactiviteiten:
De activiteiten van 2014 waren:
100/150 rondes van Stevensbeek
PR-wedstrijden
SPT (een week uitgesteld vanwege het weer)
Verenigingscompetitie
Dit jaar was er weer een trainingsdag voor de wedstrijdgroep aan het begin en het eind van het skeelerseizoen. Komend jaar wordt dit zeker weer georganiseerd!
Landelijke wedstrijd: heel goede opkomst. Ook de wereldtopper Ronald Mulder heeft gereden. De wedstrijdgroep heeft goed gepresteerd. Veel medailles.
De Bertus Braam triatlon: goed gegaan dit jaar, alles gebeurd wel op een recreatief niveau. Helaas werd een deel der fietsroute vernield waardoor sommigen veel langer op de fiets zaten dan nodig was.
Nieuw is SjorsSportief, een initiatief om basisschoolleerlingen meer bij de sport te betrekken. Wij hebben een drie-avondse cursus gegeven aan 60 leerlingen ( 5 groepen van 12) om zo het skeeleren te leren. Hiervan zijn een stuk of 10 doorgegaan met de zomertraining.

Technische commissie:
Veel trainers! Hartelijk bedankt! Bij verhindering van een trainer wordt zijn plaats snel opgevuld door een collega. Bij de beginners zouden er wel extra trainers bij kunnen.

Skeeleractiviteiten
En dan waren er nog zes toertochten op de weg : Kevelaer Heumen RondjeYselmeer Boekel BenedenLeeuwen KiKa

PR en sponsoring
De open dag is dit jaar gehouden op een avond, is zeer geslaagd. Bezoekers kwamen in korte tijd, daardoor drukker en dus gezelliger. En geen concurrentie van andere zondagsactiviteiten.

Baanonderhoud
Voor dit jaar alleen de gebruikelijke dingen, geen bijzonderheden.

 

 1. Financieel jaarverslag

Het geheel komt aardig overeen met de begroting die vorig jaar is getoond. Geen schokkende dingen.

 1. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie

Toon Michiels en Chris Cornelissen hebben de kas steekproefgewijs gecontroleerd, de kas is goedgekeurd, de penningmeester mag blijven, de handtekening is gezet. De nieuwe commissie bestaat uit Chris Cornelissen en Tonny Jans.

 1. Vaststelling begroting 2014 – 2015

Begroting: ongeveer de bedragen 2013/2014. Geen schokkende dingen. De begroting is mooi sluitend gemaakt.

 1. Vaststelling contributie seizoen

Ondanks de crisis geen wijzigingen. Ad Hermans laat via een lidmaatschappen overzicht zien waar de contributie ongeveer vandaan komt.

 1. Activiteiten seizoen

Grootse plannen, of eigenlijk maar 1 echt grote. Maar wel een heftige. Want de skeelerbaan moet gerenoveerd worden. De gedachte is nu om de toplaag te slijpen. Daar wordt druk onderzoek naar gedaan. Dat het geld zal kosten, dat weten we nu al. Dat het fors zal zijn weten we ook al.
Ook nieuw is het koersplan verhaal. Hierbij gaan we proberen om een lange termijn visie te maken voor de club. Dit aan de hand van wensen en verlangens die onder de clubleden leven. Roy Voermans laat weten ook graag mee te willen doen.
En we gaan lid worden van de KNSB. Het lijkt erop dat de schaatsbond is uit-gewijzigd, dus Martien Weerts kan nu eindelijk het zoveelste plan ten uitvoer brengen. Hulde aan Martien voor zijn schier eindeloze inzet om alle aanvullingen en wijzigingen vanuit de bond bij te houden en te verwerken.
Verder blijft alles ongewijzigd (de plannen dus, van de bond weten we het nog niet zo zeker).

 1. Bestuursverkiezing

Het zittende bestuur blijft.
Versterking en verjonging dient zich aan in de vorm van Jan van Loon, na stemming wordt hij met overweldigende meerderheid verkozen (is ‘ie toch nog goed terecht gekomen verzucht zijn pa tevreden).
Ter info : Ad Hermans heeft besloten om na tien jaar de ledenadministratie te verlaten, hij wordt opgevolgd door mevr. Jans-Rath uit Oploo.

 1. Rondvraag

Merkwaardig, er is geen enkele vraag. Kennelijk is de presentatie van de voorzitter meer dan duidelijk en helder geweest.

 1. Sluiting

Eerste gedeelte is iets later dan gepland afgelopen.

21.00: Pauze

21.15: Film “de sprinters”

Een documentaire over topsporters die alles opzij zetten voor de Olympische Spelen. Helaas is het bestuur vergeten dat de beamer geen geluid produceert. En aangezien de film vooral veel schaatsers aan het woord laat om hun gedachtengangen te vertellen, is het voor de meeste aanwezigen niet te volgen. Liplezen is niet ons sterkste punt. De aandacht en belangstelling voor de film is dan ook nogal magertjes.

22.30: Iedereen druppelt naar huis.

 

Volg nieuws

Vul je E-mailadres in om in te schrijven voor het nieuws en E-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 65 andere abonnees

Archief

Sponsors

SVS Stevensbeek

ADRES

 • Clubgebouw SVS
 • Stevensbeekseweg 5
 • 5845 ER Stevensbeek

CONTACT

 • E-mail: svs@svsskeeler.nl
 • Telefoon: 06-33308940
 • (clubhuis: 0485-383195)