Nieuwsbrief Oktober 2013

Untitled Document

SVS afdeling Schaatsen & Skeeleren


Nieuwsbrief Augustus 2013

Ledenadministratie:
Ad Hermans, Overambt 14, 5821 CE Vierlingsbeek
Tel. 0478-631404
e-mail: adhermans@svsskeeler.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 28 oktober 2013

Beste Schaats- en Skeelerleden,

Skeelerseizoen 2013 is bijna voorbij. Het voorjaar voorspelde weinig goeds, maar wat hebben we een mooie zomer gehad! Op 10 oktober waren de laatste skeelerlessen. Dan zitten de skeelerevenementen er op. Tijd om de skeelers te ruilen met de schaatsen. De schaatsers onder ons gaan eerst op het kunstijs, maar hopen uiteraard op natuurijs. Hopelijk komt dat ook deze winter weer uit. We zijn de laatste winters behoorlijk verwend wat dat betreft.


Middels deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van SVS afdeling Schaatsen & Skeeleren. Deze vergadering vindt plaats op maandag 28 oktober a.s. in de SVS-kantine.
Aanvang 20.00 uur.

Voor aanvang van de vergadering (vanaf 19.30 uur), in de pauze en na afloop, is er een schaats-, skeeler- en SVS clubkledingruilbeurs. Iedereen kan hier zijn schaatsen, skeelers en/of SVS-clubkleding te koop aanbieden of ruilen.

Naast deze algemene ledenvergadering voor schaatsen & skeeleren zal er dit jaar ook weer een gezamenlijk jaarvergadering voor alle afdelingen van SVS (voetbal, volleybal, schaatsen & skeeleren) plaats vinden. En wel op donderdag 24 oktober in de SVS-kantine. Aanvang 21.00 uur

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING maandag 28 oktober 2013 :

20.00 uur : Aanvang vergadering
1 1 Opening
2 Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2012 (klik hier voor jaarverslag op deze internetsite)
3 Jaarverslag activiteiten
4 Financieel jaarverslag
5 Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Toon Michiels en Wim Cornelissen.
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
6 Vaststelling begroting 2013 – 2014
7 Vaststelling contributie seizoen 2013 – 2014
8 Activiteiten seizoen 2013 – 2014 (commissies)
9 Bestuursverkiezing
Omdat geen van de zittende bestuursleden aftredend is, is er geen bestuursverkiezing.
10 Rondvraag
11 Sluiting

21.00 uur : Pauze

21.15 uur : Speeltijd
Dit jaar hebben we voor hetgedeelte na de pauze weer gekozen voor een spel. En wel het Grote Schaats- en Skeelerspel. In dit spel wordt onze kennis van onze sport en onze vereniging getest. Het team dat de meeste punten binnensleept, gaat naar huis met bijzondere prijzen.

Bestuur SVS afdeling Schaatsen & Skeeleren


print

Volg nieuws

Vul je E-mailadres in om in te schrijven voor het nieuws en E-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 65 andere abonnees

Archief

Sponsors

SVS Stevensbeek

ADRES

  • Clubgebouw SVS
  • Stevensbeekseweg 5
  • 5845 ER Stevensbeek

CONTACT

  • E-mail: svs@svsskeeler.nl
  • Telefoon: 06-33308940
  • (clubhuis: 0485-383195)